Home
Doel
Visie
Voor wie?
Begeleidingstraject
Intake
Eerste sessies
Oudergesprek
Vervolgsessies
Afronding
Rots & Water
Wie ben ik?
Info voor kinderen
Info voor jongeren
Praktische info
Handige links
Contact


Oudergesprek

Na deze vijf sessies volgt een oudergesprek. Hierin worden mijn observaties, wederzijdse ervaringen, een voorstel voor het behandelplan en het verdere verloop van de therapie besproken en afgestemd. Zo ontstaat er een therapie op maat! Soms is er al een positieve verandering waarneembaar. Inhoudelijke zaken worden pas met toestemming van uw kind verteld.

 

In principe vindt na iedere vijf sessies een oudergesprek plaats, indien nodig of gewenst kan dit eerder. Het oudercontact levert nuttige aanvullende informatie op die kan helpen bij de begeleiding. In deze gesprekken is ook ruimte voor begeleiding van de ouder(s) in het omgaan met de veranderingen van hun kind.

 

Indien van belang kan het nodig zijn om met andere belangrijke personen rondom uw kind zoals de leerkracht of mentor, contact op te nemen of in het begeleidingstraject te betrekken. Uiteraard met toestemming van u en uw zoon of dochter.

josine@houvastkindertherapie.nl