Home
Doel
Visie
Voor wie?
Begeleidingstraject
Intake
Eerste sessies
Oudergesprek
Vervolgsessies
Afronding
Rots & Water
Wie ben ik?
Info voor kinderen
Info voor jongeren
Praktische info
Handige links
Contact


Intake

Is er een klik, dan wordt er een intakegesprek ingepland en ontvangt u een vragenlijst. Het intakegesprek is, indien mogelijk met beide ouders of verzorgers en is bedoeld om een beeld van uw kind te krijgen en de hulpvraag helder te krijgen. Naast uw ervaringen met betrekking tot de klacht van uw kind, worden ook uw verwachtingen besproken.

 

Wanneer uw kind wat ouder is, kan het intakegesprek ook met u en uw kind samen worden gevoerd. Als een kind 16 jaar of ouder is, kan het zonder toestemming van de ouders bij mij in de praktijk komen. Tijdens het intakegesprek hoeven de ouders niet aanwezig te zijn.

 

In sommige gevallen wordt u doorverwezen naar een gespecialiseerd arts of een andere therapeut. Bijvoorbeeld als er eerst op lichamelijk gebied verder onderzoek gedaan moet worden of als een andere behandeling beter aansluit bij het kind.

 

 

 

josine@houvastkindertherapie.nl