Home
Doel
Visie
Voor wie?
Begeleidingstraject
Rots & Water
Wie ben ik?
Info voor kinderen
Info voor jongeren
Praktische info
Handige links
Contact
Fotoalbum


 

  Praktische informatie

 Tarief

 • In mijn praktijk hanteer ik een uurtarief van € 70,00 inclusief 21% BTW. Dit tarief geldt voor het intakegesprek, de oudergesprekken, de sessies, bezoek aan school of aan andere belanghebbenden en gesprekken met derden. Hierbij wordt de bestede tijd in rekening gebracht. Er worden geen kosten berekend voor het kennismakingsgesprek.
 • Een individuele sessie duurt een uur waarvan 50 minuten wordt gewerkt met het kind/de jongere en 10 minuten wordt besteed aan de voorbereiding en verwerking van gegevens achteraf.
 • Op verzoek kan bij afronding van de begeleiding een schriftelijk verslag gemaakt worden. De kosten hiervoor bedragen eenmalig € 70,00 inclusief BTW. Dezelfde informatie wordt ook mondeling via oudergesprekken overgedragen.

Behandelovereenkomst

 • Er wordt gewerkt met een behandelovereenkomst waarin nadere afspraken staan die door de ouders of verzorgers en de therapeut worden bevestigd. Hierin wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Houvast Kinder- en Jongerentherapie. Klik hier om deze te openen. U kunt de algemene voorwaarden ook opvragen via josine@houvastkindertherapie.nl

Beroepsvereniging 

 • Houvast Kinder-en Jongerentherapie is aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) met registratienummer 117728. Dit betekent dat Houvast Kinder-en Jongerentherapie gebonden is aan de beroepscode en aan de kwaliteitseisen van de ABvC. Voor meer informatie verwijs ik u naar www.abvc.nl

 

Vergoedingen 

 • Kinder- en Jeugdtherapie wordt erkend door een groot aantal zorgverzekeraars. Als lid van de ABvC worden de kosten van de begeleiding door diverse zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed (vanuit het aanvullende verzekeringspakket). Klik 
 • hier voor het overzicht. U kunt het beste bij uw zorgverzekering informeren in hoeverre de begeleiding wordt vergoed.

 • De toegekende AGB-codes zijn: zorgverlenercode 90-047452, praktijkcode 90-56041. Deze heeft u nodig voor het informeren naar een mogelijke vergoeding. 
 • Indien u niet in aanmerking komt voor een vergoeding bij uw zorgverzekeraar, kunt u de gemaakte kosten voor kinder- en jeugdtherapie aftrekken als bijzondere ziektekosten bij uw jaarlijkse belastingaangifte.
 • Begeleiding door Houvast Kinder- en Jongerentherapie kan ook bekostigd worden als uw kind een Persoonsgebonden budget (PGB) heeft. Scholen kunnen de kosten bekostigen vanuit de rugzakregeling.

 

Overige informatie

 • U kunt zonder een verwijzing van de huisarts een afspraak maken.

 

josine@houvastkindertherapie.nl  | lid ABvC 117728/KvK 51513366