Home
Doel
Visie
Voor wie?
Begeleidingstraject
Rots & Water
Wie ben ik?
Info voor kinderen
Info voor jongeren
Praktische info
Handige links
Contact


Visie 'Houvast Kinder- en Jongerentherapie'

Ieder kind zijn eigen kracht

In mijn begeleiding staat het kind, de jongere centraal. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen kwaliteiten, talenten en vaardigheden. Deze kan het (leren) inzetten om zichzelf weer gelukkiger en meer in balans te voelen. Ik wil een kind bewust maken van zijn kracht en het daarmee een richting geven om op een positieve manier en met zelfvertrouwen aan deze ontwikkeling te werken.

 

Denken in mogelijkheden

De begeleiding heeft een oplossingsgerichte aanpak vanuit het hier en nu. De nadruk ligt op de mogelijkheden van het kind. Samen met het kind richt ik me op het ontdekken van oplossingen die meestal al in kinderen aanwezig zijn maar niet als zodanig worden herkend of gebruikt. Uitgangspunt is dat het kind of de jongere zelf (onbewust) weet wat het nodig heeft.

 

Samenwerken

In de wijze waarop ik de kinderen en jongeren begeleid, staat 'samenwerking' centraal. Een goede samenwerking tussen therapeut, kind, ouder en/of school is belangrijk om het begeleidingsdoel te bereiken. Een kind of jongere mag weten of voelen dat het er niet alleen voor staat. Ook ouder(s) of verzorger(s) hebben een belangrijke ondersteunende rol in het ontwikkelingsproces van hun kind.

 

Samenwerken betekent voor mij werken op basis van gelijkwaardigheid. Dit bereik je door open en eerlijk zijn. Door te delen, kwetsbaar te zijn en ook door te lachen. Door samen op weg te gaan en nieuwe dingen te ontdekken. Ieder mens en dus ook ieder kind wordt hierbij in zijn waarde gelaten en mag zijn wie hij is. Kinderen hebben behoefte aan warmte en een veilige omgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn en zich kunnen uiten. Juist als het wat minder met ze gaat.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

josine@houvastkindertherapie.nl