Home
Doel
Visie
Voor wie?
Begeleidingstraject
Intake
Eerste sessies
Oudergesprek
Vervolgsessies
Afronding
Rots & Water
Wie ben ik?
Info voor kinderen
Info voor jongeren
Praktische info
Handige links
Contact


Begeleidingstraject

U kunt zich als ouder(s)/verzorgers rechtstreeks aanmelden, zowel op eigen initiatief als op doorverwijzing van bijvoorbeeld de huisarts of school. Na aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

 

Het begeleidingstraject is individueel gericht en verloopt in een aantal fases. De (telefonische) kennismaking is vrijblijvend en bedoeld om te beoordelen of de begeleiding u aanspreekt. Ook is het belangrijk om te kijken of er een wederzijdse klik is. Het traject ziet er als volgt uit:

 

 

Intake

Sessies

Oudergesprek

Afronding

 

 

De inhoud van de therapie wordt afgestemd op de leeftijd en interesses van uw kind. Tijdens de sessies luister, praat en benader ik uw kind vanuit verschillende invalshoeken. Daarbij richt ik me op de binnenwereld van het kind (zoals gevoelens, gedachten) en op de relaties die het kind heeft binnen het gezin en met school, vrienden of familie. Zo krijgt het kind meer inzicht in zichzelf en in anderen. Dit doen we spelenderwijs door middel van rollenspel, gesprekken, ontspanningsoefeningen, lichaamstaal, visualisaties, muziek, verhalen of therapeutische (kaart)spellen. Ook werken we met creatieve werkvormen zoals tekenen, schilderen, kleien en soms ook zelf meegebracht materiaal.

De intake, sessies en oudergesprekken vinden in principe plaats in Gezondheidscentrum Lage Leun in 's-Hertogenbosch (Engelen).


 

 

josine@houvastkindertherapie.nl